Публикации

Борщенко Лидия Михайловна

директор, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Украины, заслуженный работник культуры ЛНР

Родилась в 1950г. в Ворошиловграде (1958-1970 и с 1990г. – Луганск). В 1978г. окончила факультет теории и истории изобразительного искусства Киевского государственного художественного института (с 1992 г . – Национальная Академия изобразительного искусства и архитектуры) с присвоением квалификации "искусствовед". С 1982 г . возглавляет художественный музей.

Участник всесоюзных, всеукраинских и международных научно-практических конференций, тексты докладов опубликованы в сборниках научных материалов.

Публикации:

 1. Борщенко Л.М. До історії Луганського обласного художнього музею. Матеріали дослідження. – Луганськ: Знання, 1999. – 28 с.
 2. Борщенко Л. М. Образотворче мистецтво Луганщини: Зб. матеріалів. – Вип. І. – Луганськ: Світлиця, 1999. – 177 с.
 3. Виставка ікон XVIII – поч. XX ст. із діючих церков Луганської області: Каталог / Упоряд. Л.М.Борщенко, Л.П.Корнішина. Вступ. ст. Л.М.Борщенко. – Луганськ: Знання, 1999. – 34 с.
 4. Художественное литье на старом Луганском заводе. Традиции и современность: Каталог выставки-публикации / Автор вступ. ст. и сост. Л.М.Борщенко. – Луганск: Знание, 1999. – 19 с.
 5. Борщенко Л.М. До історії становлення і розвитку образотворчого мистецтва на Луганщині // Мистецькі обрії`99: Альманах: Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України. – Вип. другий. – К.: КНВМП "СИМОВЛ-Т", 2000. – С. 90-92.
 6. Борщенко Л.М. Свято-Петропавловский кафедральный собор: Историческая справка // Иоанникий, Архиепископ Луганский и Старобельский. Очерки Луганско-Старобельской епархии. – Ч.П. – К.: Информ.-издат. центр Украинской Православной Церкви, 2000. – С. 15-23.
 7. Борщенко Л.М. Погляд на історію церковного мистецтва Луганщини (кін. XVIII – поч. XX ст.) // Мистецтвознавство України: Зб. наук. праць / Академія мистецтв України. – Вип. другий. – К.: Кий, 2001. – С.41-44.
 8. Борщенко Л.М. Образотворче мистецтво Луганщини: Зб. матеріалів. – Вип. ІІ. – Луганськ: Світлиця, 2002. – 175 с.
 9. Луганський обласний художній музей: Каталог. – Вип. І // Західноєвропейське мистецтво XVI – поч. XX ст. / Вступ. ст. Л.М.Борщенко. Упоряд.: Г.М.Капканець, Л.П.Корнішина. – Луганськ: Світлиця, 2002. – 240 с.
 10. Ікони церкви Успіння Богородиці с. Городище Луганської області / автор ст. та упоряд. Л. М. Борщенко. – Луганськ: Поліпринт, 2003. – 144 с.
 11. Произведения Алексея Ильича Кравченко в коллекции музея: Каталог / Вступ. ст. и сост. Л.М.Борщенко. – Луганск: Свитлица, 2003. – 51 с.
 12. Борщенко Л.М. Дослідник пам`яток народного мистецтва // Народне мистецтво. – 2004. - № 3-4. – С. 5-9.
 13. Народне мистецтво Луганщини: Каталог // Іконопис, вишивка, кераміка, декоративний розпис у фондах Державного музею народної архітектури та побуту України (кін. XIX – поч. XX ст. ) / Вступ. ст. та упоряд. Л.М. Борщенко. – Луганськ: Поліпринт, 2004. – 80 с.
 14. Колекції Луганського обласного художнього музею: [Комплекти  репродукцій творів]: М.М.Вакуленко, Т.Ф.Гордова, М.П.Глущенко, С.М.Кондрашов, Мармурова скульптура, Н.Х.Онацький, В.Г.Скубак // Музейні вернісажі. – Вип. І /Автор текстів та упоряд. Л.М.Борщенко. – Луганськ: Поліпринт, 2005. – 112 с., іл.
 15. Народне мистецтво Луганщини кін. XVIII – поч. XX ст.: Альбом / Вступ. ст. та упоряд. Л.М.Борщенко. – Луганськ: Світлиця, 2005. – 144 с.
 16. Борщенко Л. М. До питання вивчення мистецьких колекцій, що зберігаються у фондах музеїв Луганщини / Л. М. Борщенко //  Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 2. – С. 49–54.
 17. Борщенко Л. М. Історія створення Луганського обласного художнього музею і його колекції / Л. М. Борщенко // Художня культура. Актуальні проблеми: наук. вісн. / Академія мистецтв України; Ін-т сучасного мистецтва. – К.: Видавничий дім А+С, 2006. –  Вип. 3. – С. 356–380.
 18.  Борщенко Л. М. Передумови та основні напрямки формування мистецьких музеїв в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Л. М. Борщенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 16. – С. 103–110.
 19. Борщенко Л.М. Художнє литво на старому Луганському заводі (1795-1887) / Л. М. Борщенко // МІСТ#3 (мистецтво, історія, сучасність, теорія: Зб. наук. праць з мистецтвознавства і культурології / Інститут проблем сучасного мистецтва АМУ. – К.: Інтертехнологія, 2006. – С. 22-28.
 20. Борщенко Л.М. До проблеми розгортання науково-дослідницької роботи з історії формування та розбудови художніх колекцій в Україні  / Л. М. Борщенко // Художня культура. Актуальні проблеми: наук. вісник / Академія мистецтв України; Ін-т сучасного мистецтва. – К.: Фенікс, 2007. –  Вип. 4. – С. 472–483.
 21. Українська ікона кінця XVIII – початку ХХ ст.: із зібрання церковного музею сєвєродонецького храмового комплексу "Лісова дача" / автор ст. та упоряд. Л. М. Борщенко. – Луганськ: Поліпринт, 2008. – 144 с.
 22. Музей сегодня. Миссия в современных условиях. 2014-2017. / Идея проекта Л.Борщенко; авторская группа Л.Борщенко, В.Карбань, С.Могильников. - Луганск: ФЛП Пальчак А.В., 2017. - 272 с.
 23. Музей и зритель. Год 2018 / автор-составитель Л.Борщенко. - Луганск: ФЛП Пальчак А.В., 2018. - 60 с.
 24. Борщенко Л.М. Судьба Луганского художественного и его коллекции. Дом в Полтавском переулке // Лучшие произведения западноевропейского, русского и украинского искусства XVI-XX вв. из коллекции Луганского художественного музея: Альбом / Автор-составитель Л.Борщенко. - Луганск, 2019. - 200с.
 25. Борщенко Л.М. Образование и основные этапы формирования коллекции Луганского художественного музея. Общая характеристика коллекции // Лучшие произведения западноевропейского, русского и украинского искусства XVI-XX вв. из коллекции Луганского художественного музея: Альбом / Автор-составитель Л.Борщенко. - Луганск, 2019. - 200с.
 26. Борщенко Л.М. Из истории исследования икон XVIII - начала ХХ века в действующих храмах Луганщины // Искусство Евразии. 2022. №2 (25). ISSN (online). - С. 56-63.

Выступления на международных и региональных научных музейных конференциях, семинарах:

 1. Борщенко Л.М. Історія однієї гіпотези: Доповідь // Матеріали науково-практичної конференції "Роль музеїв у збереженні пам`яток сакрального мистецтва" /5-9 серпня 1999 р./. – Луганськ: Знання, 1999. – С. 69-71.
 2. Борщенко Л.М. Из истории Луганского областного художественного музея: Доклад // Материалы Международной научно-практической конференции "Меценаты и коллекционеры": К истории музейных собраний / 15-22 сентября 1997 г ./. – Севастополь, 2001. – С. 17-23.
 3. Борщенко Л.М. Опыт оформления современного православного храма на Луганщине: Доклад // Материалы научно-практической конференции "Внутреннее убранство православного храма. Антропологическое содержание сакрального искусства / 8-9 сентября 2011 г. - Луганск, 2011. - С. 25-34.
 4. Борщенко Л.М. Сучасні художні музеї: Стан та перспективи розвитку. Культурна спадщина українського народу – основа естетичного виховання молоді // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – №10 (269), травень 2013. – Луганськ, 2013. – С. 11-20.
 5. Борщенко Л.М. Судьба Луганского художественного музея и его коллекции (1920-2020): Доклад // VII Международная научно-практическая конференция "Города Центральной России в истории предпринимательства и культуры" (Серпухов, 15-17 декабря 2020г.)

Аникина Анна Александровна

главный хранитель, искусствовед, заслуженный работник культуры Украины

Родилась в 1955г. на хуторе Плешаково Зверевского р-на Ростовской обл. В 1977г. окончила факультет теории и истории изобразительного искусства Киевского государственного художественного института (с 1992г. – Национальная Академия изобразительного искусства и архитектуры) с присвоением квалификации "искусствовед".

В музее работает с 1977 г. Прошла «университеты» музейного дела от научного сотрудника до руководителя отдела.

Отвечает за сохранность музейного собрания. Осуществляет руководство по вопросам консервации, реставрации художественных ценностей.

Бессменный председатель фондово-закупочной комиссии музея.

Автор научных статей, буклетов, каталогов.

Соавтор крупных музейных проектов:

и совместных проектов:

Публикации:

 1. Декоративний розпис в колекції музею: Каталог / Автор вступ. ст., уклад. Г.О.Анікіна. – Рубіжне: Рубіжанська типографія, 1993. – 30 с., іл.
 2. Барви рідного краю: Каталог обласної виставки народних майстрів і самодіяльних художників / Упоряд. та автори вступ. статей Г.О.Анікіна, Л.П.Корнішина. – Луганськ: Лугань, 1994. – 55 с.
 3. Анікіна Г.О. Народна творчість Луганщини (огляд обласної виставки народного і самодіяльного мистецтва "Барви рідного краю") // Матеріали науково-дослідної роботи музею / Луганський обласний художній музей. – Вип. І. – Луганськ: Лугань, 1994. – С. 21-24.
 4. Душа землі Луганської: Каталог виставки творів декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва майстрів Луганщини / Упоряд. Г.О.Анікіна, Л.Б.Капшина, Т.І.Котенко, В.В.Помельникова, А.О.Солдаткіна, Ю.В.Сутулов. Автор вступ. статті Г.О.Анікіна. – Луганськ: Поліпринт, 1999. – 40 с., іл.
 5. Приватна колекція української вишивки родини Дудників: Каталог виставки / Упоряд. Г.О. Анікіна. – Луганськ: Знанія, 2005. – 9 с., іл.
 6. Скарби музеїв Луганщини: Каталог виставки / Упоряд.: Г.О.Анікіна, В.В.Шелехова, О.І.Ліплявка. – Луганськ: Поліпринт, 2008. – 48 с., іл.
 7. Художні колекції Луганщини. Комплексна програма (2006-2010). Наукові експедиції. Комплектування фондів: Буклет / Автор Г.О.Анікіна. – Луганськ: Елтон-2, 2008. – 6 с.
 8. Луганщина – шахтарський край. Живопис, графіка, скульптура (із фондів Луганського обласного художнього музею): Каталог виставки / Уклад. Г.О.Анікіна. Автор вступ. ст. Л.П.Корнішина. – Луганськ: Елтон-2, 2010. – 28 с., іл.
 9. Аникина А.А., Каниковская Д.А. Музейные экспозиции. Ретроспективный взгляд // Лучшие произведения западноевропейского, русского и украинского искусства XVI-XX вв. из коллекции Луганского художественного музея: Альбом / Автор-составитель Л.Борщенко. - Луганск, 2019. - 200с.

Выступления на международных и региональных научных музейных конференциях, семинарах:

 1. Анікіна Г.О. Сторінки з історії реставрації музейних пам`яток з фондів Луганського обласного художнього музею: Доповідь // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Зберігання історико-культурної спадщини. Наука і практика" (22-24 вересня 2009 р.). – К., 2009. – С. 3-5.
 2. 2. Анікіна Г.О. Сучасні художні музеї: стан та перспективи розвитку. Активність музею в сучасній соціокультурній ситуації (з досвіду роботи Луганського обласного художнього музею // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – №10 (269), травень 2013. – Луганськ, 2013. – С. 5-11.

Корнишина Любовь Прокофьевна

зав.отделом научно-экспозиционной работы, искусствовед, член ICOM

Родилась в 1942 г . в пос.Ольховатка Ольховатского р-на Воронежской обл. В 1959-1961гг. училась в Воронежском культурно-просветительном училище и в Мордовской республиканской культурно-просветительной школе, по окончании которых ей была присвоена квалификация "организатор-методист клубной работы". В 1968г. окончила факультет теории и истории изобразительного искусства Киевского государственного художественного института с присвоением квалификации "искусствовед".

В музее работает с 12 ноября 1962г.; прошла путь от смотрителя (работала до 24 июля 1966г.), научного сотрудника, ст.научного сотрудника отдела классического искусства, ученого секретаря до зав. отделом научно-экспозиционной работы.

Автор ряда научных статей, атрибуций произведений русского и украинского искусства 17-нач.20в., тематико-экспозиционных планов музейных экспозиций, автор-составитель каталогов музейных коллекций, областных и персональных художественных выставок; участник областных, всесоюзных, всеукраинских и международных научных конференций.

Член научно-методического совета музея, фондово-закупочной комиссии, председатель экспертной комиссии государственной экспертизы памятников изобразительного искусства и искусствоведческой комиссии по проведению визуальной экспертизы памятников изобразительного искусства.

Публикации:

 1. Вадим Коробов: Каталог / Автор вступ. статьи – Л.П.Корнишина. Ответствен. за выпуск – А.А.Покладов. – Ворошиловград: Облполиграфиздат, 1982. - 16 с.
 2. Петр Кизиев, Александр Редькин, Анатолий Самусь. Скульптура: Каталог выставки / Вступ. ст. – Л.П.Корнишина, сост. – Г.Б.Быстрюкова. – Ворошиловград, 1986.
 3. Корнишина Л.П. Русская иконопись 18 – нач.20 в.: Каталог (Луганский областной художественный музей) / Автор ст. и сост. – Л.П.Корнишина. – Рубежное, Городская типография, 1993. – С. 1-2.
 4. Корнішина Л.П. Український живопис 19 – поч. 20 ст.: Каталог (Луганський обласний художній музей) / Укладач – Л.П.Корнішина. – Рубіжне, Міська друкарня, 1993. – С. 3-22.
 5. Корнишина Л.П. В.И. Зарубин в собрании Луганского художественного музея // Луганский областной художественный музей / Материалы научно-исследовательской работы музея. – Вып. 1. – Луганск, 1993. – С. 3-8..
 6. Корнишина Л.П. Из истории художественной культуры края: Наше наследие // Луганский областной художественный музей / Материалы экспедиции по культовым сооружениям Луганской области. – Вып. 1. – Луганск, 1993. – С. 15-17.
 7. Корнишина Л.П. Хроника художественной жизни: традиции и современность. (Заметки члена жюри областного фестиваля "Барви рідного краю") // Луганский областной художественный музей / Материалы научно-исследовательской работы музея. – Вып. 1. – Луганск, 1993. – С. 24-30.
 8. Барви рідного краю: Каталог обласної виставки народних майстрів і самодіяльних художників / Упоряд. та автори вступ. статей Г.О.Анікіна, Л.П.Корнішина. – Луганськ: Лугань, 1994. – 55 с.
 9. Художня виставка, присвячена 130-річчю Бориса Гринченка: Каталог / Автор-упоряд. – Л.П.Корнішина. Передмова – Ю.О.Єненко. – Луганськ: Лугань, 1994. – С. 4-7.
 10. Выставка "Эпоха В.И.Даля в изобразительном искусстве". Графика. Скульптура. (Из фондов Луганского областного художественного музея). К 200-летию со дня рождения В.И.Даля. Каталог / Автор-сост. – Л.П.Корнишина. – Луганск: Свитлица, 2001. – С. 3-12.
 11. Російське, українське мистецтво XVIII – поч. XX ст. Іконопис, живопис, графіка, скульптура: Каталог // Західноєвропейське, російське, українське мистецтво XVI – поч. XX ст. Живопис. Графіка. Скульптура / Упоряд: Г.М.Капканець, Л.П.Корнішина. Вступна стаття – Л.М.Борщенко. – Луганськ: Світлиця, 2002. – С. 73-74, 227-230, 233-239.
 12. Російське, українське декоративно-прикладне мистецтво XVIII – поч. XX ст. Фарфор, фаянс, метал, емалі, дерево, перламутр, тканини, гравюра на ткані: Каталог // Західноєвропейське, східне, російське, українське декоративно-прикладне мистецтво XVIII – XX ст. – Випуск ІІ / Упоряд. – Г.М.Капканець, Л.П.Корнішина. – Луганськ: Світлиця, 2003. – С. 53-54.
 13. Заслуженный художник Украины Григорий Слепцов: Каталог юбилейной выставки 1987 года / Автор – Л.П.Корнишина. – Луганск: Знания, 2002. – С. 1-8.
 14. Когда легенды оживают. Художник Виктор Минаев (к 80-летию со дня рождения): Альбом / Вступ. ст. Л.П.Корнишина. – Луганск: Пресс-экспресс, 2007. – С. 4-7.
 15. Корнишина Л.П. Живопись В.Минаева // Крила: Літературно-художній альманах. Змах третій. – Луганськ: Янтар, 2008. – С. 247-255.
 16. Корнишина Л.П. Пушкин и пушкинская эпоха в собрании Луганского областного художественного музея. К 210-летию со Дня рождения А.С.Пушкина (1799-1837) // Крила: Літературно-художній альманах. Змах четвертий. – Луганськ: Янтар, 2009. – С. 370-379.
 17. Корнишина Л.П. О творческом наследии И.И.Бродского // Крила: Літературно-художній альманах. Змах четвертий. – Луганськ: Янтар, 2009. – С. 382-386.
 18. Луганщина – шахтарський край. Живопис, графіка, скульптура (із фондів Луганського обласного художнього музею): Каталог виставки / Упоряд. Г.О.Анікіна. Автор вступ ст. Л.П.Корнішина. – Луганськ: Елтон-2, 2010. – С. 1-6.

Выступления на международных и региональных научных музейных конференциях, семинарах:

 1. Корнішина Л.П. Из истории коллекции Луганского областного художественного музея. Русское искусство: Доповідь // Тези науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Київського музею російського мистецтва. Київ, 12-13 листопада 1992 р. – К., 1992. – С. 14-15.
 2. Корнишина Л.П. Из истории коллекции русского искусства Луганского художественного музея: Тезисы доклада на конференции, посвященной юбилею Киевского музея русского искусства // Луганский областной художественный музей / Материалы научно-исследовательской работы музея. Вып.1. – Луганск: Лугань,1993. – С. 3-9.
 3. Корнішина Л.П. Український портрет XVII – поч. XX ст. у зібранні Луганського обласного художнього музею: Доповідь // Національний художній музей України. Перші читання пам`яті М.Ф. Біляшівського. Матеріали наукової конференції 22 червня 2005 р. – К.: Артанія Нова, 2006. – С. 90-95.
 4. Корнишина Л.П. Украинская и русская графика конца XIX – начала XX вв. в собрании Луганского областного художественного музея: Доклад // Материалы искусствоведческой конференции в художественном музее Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника, посвященной 125-летию со Дня рождения А.В.Куприна. – Симферополь: Антиква, 2006. – С. 72-78.
 5. Корнішина Л.П. Живопис С.І. Світославського у зібранні Луганського обласного художнього музею: Доповідь // Матеріали наукової конференції "Другі читання пам`яті М.Ф. Біляшівського" у Національному художньому музеї України (24-25 жовтня 2007 р.). – К.: Артліт, 2009. – С. 56-63.
 6. Корнишина Л.П. Дар М.И. Корниловской: Доклад // Сб. статей по материалам научно-практической конференции "Сучасний музей: проблеми комплектування, вивчення, збереження і популяризації колекції" (Донецк, 23 сентября 2009 г.). – Донецк: Малыхина И.Б., 2009. – С. 61-72.
 7. Корнішина Л.П. Живопис Н.Х. Онацького у зібранні Луганського обласного художнього музею: Доповідь // Художній музей: минуле та сучасність / Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю заснування Сумського обласного художнього музею ім. Никанора Онацького. – Суми, ДОУНБ ім. Н.К.Крупської, 2001. – С. 91-95.
 8. Корнішина Л.П. З досвіду досліджень пам`яток культового мистецтва Луганщини (за матеріалами наукових експедицій Луганського обласного художнього музею (1984-1999): Доповідь // Луганський обласний художній музей. Матеріали науково-практичної конференції "Роль музеїв у збереженні пам`яток сакрального мистецтва" (Луганськ, 5-9 серпня 1999 р.). – Луганськ: Світлиця, 2009. – С. 47-56.
 9. Корнішина Л.П. Т.Г. Шевченко и его современники-художники: Доповідь // Зб. матеріалів науково-практичної конференції "Музеї і колекції: минуле і сучасність", присвяченої 25-річчю діяльності Чернігівського обласного художнього музею (10-12 вересня 2008 р.). – Чернігів, 2009. – С. 95-99.
 10. Корнішина Л.П. Об известных и неизвестных художниках и о малоизвестных их произведениях в Луганском областном художественном музее: Доповідь // Зб. матеріалів науково-практичної конференції "Музеї і колекції: минуле і сучасність", присвяченої 25-річчю діяльності Чернігівського обласного художнього музею (10-12 вересня 2008 р.). – Чернігів, 2009. – С. 47-60.
 11. Корнишина Л.П. Произведения А.И.Куинджи и его учеников в собрании Луганского областного художественного музея: Доклад // Н.К.Рерих и его современники. Коллекция и коллекционеры: материалы научно-практической конференции, посвященной 135-летию со дня рождения Н.К.Рериха: 2009: выпуск 8. – Одесса: Астропринт, 2011. – С. 11-25.
 12. Корнишина Л.П. О новых поступлениях произведений сакрального искусства в фонды Луганского областного художественного музея: Доклад // Донецький обласний художній музей. Збірка статей за матеріалами науково-практичної конференції "Музейна колекція: формування, вивчення, зберігання, реставрація", присвяченої 50-річчю утворення колекції Донецького обласного художнього музею (Донецьк, 11 жовтня 2010 р.. – Донецьк, 2011. – С. 254-261.
 13. Корнишина Л.П. Произведения В.И.Васильковского в собрании Луганского областного художественного музея // Художній музей Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника. Доповідь на науково-практичну мистецтвознавчу конференцію "Н.С.Самокиш и его ученики", присвячена 150-річчю від дня народження митця (25-27 жовтня 2010 р.). – Симферополь: Бизнес-Информ, 2011. – С. 233-237.
 14. Корнишина Л.П. Из истории бытования храмовой иконы на Луганщине: Доклад // Луганский областной художественный музей. Материалы научно-практической конференции "Внутреннее убранство православного храма. Антропологическое содержание сакрального искусства": материалы научно-практической конференции (Луганск, 8-9 сентября 2011 г.). – Луганск: Луганский областной художественный музей, 2011. – С. 46-57.
 15. Корнишина Л.П. События Отечественной войны 1812 г. в коллекции Луганского областного художественного музея. Доклад // Теория и практика воспитания современной молодежи: ценности, содержание, технологии / Материалы Международной научно-практической конференции 26-29 сентября 2012 г. – Луганск-Краснодон: Элтон-2, 2012. – С. 103-107.
 16. Корнишина Л.П. Современники В.И. Даля в русской графике первой половины ХІХ века. Научная атрибуция экспонатов музейной коллекции // Далевские чтения – 2015 / Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 214-й годовщине со дня рождения Казака Луганского (23 ноября 2015г.). – Луганск: ООО «Элтон-2», 2015. – С. 41-55.
 17. Корнишина Л.П. Уникальные произведения русской живописи Далевской эпохи из фондов Луганского художественного музея // Далевские чтения – 2015 / Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 214-й годовщине со дня рождения Казака Луганского (23 ноября 2015г.). – Луганск: ООО «Элтон-2», 2015. – С. 135-154.

Карбань Владимир Яковлевич

старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела музея

Родился в 1950 г . в с. Бараниковка Беловодского района Ворошиловградской обл. (с 1958 по 1970 гг. и с 1990 – Луганск). В 1974 г . окончил исторический факультет Ворошилоградского Государственного педагогического института им. Т.Г.Шевченко.

Работу в музее начал с 1985 г . в должности мл. научного сотрудника, с 1986г . – ст. научный сотрудник отдела современного искусства. Основная деятельность направлена на обработку произведений современного искусства из новых поступлений музея, дополнением карточек научных описаний свежими сведениями об авторах и работах. В.Карбань активно занимается проблемой пополнения фондов музея, разработал несколько экспозиционных и экскурсионных проектов, автор ряда научно-методических и справочных изданий:

 1. Храмы Луганщины. Путеводитель по ГАЛО: Справочное издание / Автор В.Я.Карбань. – Луганск, 2002. – 83 с.
 2. Андрій Чебикін. До поезії Івана Франка "Каменярі" (офорти): Альбом / Вступ. стаття та упоряд. В.Я.Карбань. – Луганськ: Поліпринт, 2005. – 8 с.
 3. Виды и жанры изобразительного искусства: Методическая разработка / Автор В.Я.Карбань. – Луганск, 2008. – 24 с.
 4. Азбука искусства: Методическая разработка / Автор В.Я.Карбань. – Луганск, 2010.
 5. Карбань В. Луганское собрание европейской гравюры // Мир музея. - №3 (355), март 2017. – М. – С. 46-49

Выступления на международных и региональных научных музейных конференциях, семинарах:

 1. Карбань В.Я. Западноевропейская гравюра сакральной тематики в собрании Луганского областного художественного музея: Доклад // Луганский областной художественный музей. Материалы научно-практической конференции "Внутреннее убранство православного храма. Антропологическое содержание сакрального искусства" /8-9 сентября 2011 г./. – Луганск, 2011. – С. 72-84.
 2. Карбань В. Герои Шолохова в монументальной пластике Н. Можаева // Шолоховский сборник (материалы «Шолоховских чтений», прошедших в Луганске 21 мая 1915 г.). – Луганск, 2015. – С. 34-37.
 3. Карбань В. Два памятника В. И. Далю в Луганске – два взгляда на великого земляка // Далевские чтения – 2015 «Даль и изобразительное искусство». (Материалы Международной научно-практической конференции). – Луганск, 2015. – С. 56-63.


Кураков Владимир Николаевич

зав. научно-исследовательским отделом реставрации и охраны памятников культуры, искусствовед, член ICOM

Родился в 1957г. в Ворошиловграде (1958-1970 и с 1990г. – Луганск). Окончил архитектурное отделение Луганского строительного техникума (1976) и  Киевскую государственную Академию руководящих кадров культуры по специальности "искусствовед-эксперт".

В музее работает с 1991 г. Принимает непосредственное участие в проведении работ по реставрации произведений западноевропейской, русской, украинской живописи и графики. Отлично сочетает на практике свои знания искусствоведа и художника-реставратора II категории.

Среди самых значительных произведений, возвращенных к жизни, и состав¬ляющих золотой фонд коллекции музея:

Результаты реставраций произведений В.Н. Кураков презентовал на трех персональных выставках отреставрированных работ:

Осуществил препресс и дизайн музейных изданий:

Провел искусствоведческое и технико-технологическое исследование трех произведений И.К. Айвазовского, являющихся гордостью музейной коллекции с целью подтверждения авторства выдающегося русского художника-мариниста.

Проводит широкую научно-исследовательскую работу и реставрацию икон в действующих храмах Луганской епархии.

Публикации:

 1. Владимир Кураков. Записки реставратора. Творческий отчет о подготовке музейной экспозиции "Родная, родная, родная земля...". – Луганск: Луганский художественный музей, ФЛП Пальчак А.В., 2017. – 68 с.

Выступления на международных и региональных научных музейных конференциях, семинарах:

 1. Кураков В.Н. Описание атрибуции и реставрации произведения из фондов ГУК ЛНР «Луганский художественный музей» Ф.И.Байков (1818-1890) «Военная сцена»: Доклад // Научная конференция «Суворовское биеннале», посвященная 70-летию возрождения Суворовского музея (Санкт-Петербург, 23-25 ноября 2021г.)

Шелехова Виктория Владимировна

зав. отделом научно-просветительской работы музея

Родилась в 1976г. в Ворошиловграде. Окончила Донецкий государственный техникум легкой промышленности (1997) и Киевскую государственную Академию руководящих кадров культуры и искусств (2004), получив специальность искусствоведа-эксперта. Трудовую деятельность в музее начала в 1998г., прошла путь от лаборанта до старшего научного сотрудника, с 2012г. – зав. научно-просветительским отделом.

Публикации:

 1. Каталог выставки, посвященной памяти луганского художника Моисея Львовича Вольштейна: Каталог / Вст. ст. А.М.Вольштейн. Сост. В.В.Шелехова. – Луганск: Знания, 2003. – 12 с., цв. илл.
 2. Каталог произведений мраморной скульптуры (из фондов Луганского областного художественного музея): Каталог / Вступ. ст. – Л.М.Борщенко. Сост. В.В.Шелехова. – Луганск: Знания, 2005. – 16 с.
 3. Каталог творів, подарованих музею художниками-ветеранами Великої Вітчизняої війни: Каталог / Вступ. ст. – В.С.Нарижний. Упоряд. – В.В.Шелехова. – Луганськ: Знанія, 2005. – 50 с., ч/б іл.
 4. Каталог художніх творів, переданих Дирекцією художніх виставок України. Живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво: Каталог / Вступ. стаття – О.П.Говдя. Упоряд. – В.В.Шелехова. – Луганськ: Поліпринт, 2006. – 20 с.
 5. Каталог скульптурних творів Івана Михайловича Чумака (1926-2004), присвячений 80-річчю від дня народження. Ескізи, моделі, художні твори: Каталог / Упоряд. – В.В.Шелехова. – Луганськ: Поліпринт, 2006. – 16 с.
 6. Шелехова В.В. Истинно народный художник (Тихий И.А.) // Лугань: литературно-художественный альманах. – Вып. 4. – Луганск: Светлица, 2007. – С. 5-6.
 7. Культурна спадщина українського народу – основа естетичного виховання молоді. Місто майстрів. (Галерея мистецтв Луганського обласного художнього музею)». Буклет. – Луганськ: Елтон-2, 2008. – 8 c.
 8. Шелехова В.В. Генезис творчества луганского художника Сергея Кондрашова. Тема духовности в произведениях патриотического содержания // Шолоховский сборник: материалы «Шолоховских чтений», прошедших в Луганске 21 мая 2015г. к 100-летию со дня рождения М.А.Шолохова / ЛУНБ им. М.Горького, Союз писателей ЛНР, Литературно художественный альманах «Крылья». – Луганск: [б.и.], 2015. – С. 37-41.
 9. Шелехова В.В. Владимир Даль в изобразительном искусстве Луганщины // Далевские чтения – 2015 / Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 214-й годовщине со дня рождения Казака Луганского (23 ноября 2015г.). – Луганск: ООО «Элтон-2», 2015. – С. 23-40.

Выступления на международных и региональных научных музейных конференциях, семинарах:

 1. Шелехова В.В. Ковальське мистецтво Луганщини кін. 20 – поч. 21 ст.: Доповідь // Луганський обласний художній музей. Обласний семінар-практикум "Народне мистецтво Луганщини. Традиції. Сучасність" /жовтень 2005 р./.
 2. Шелехова В.В. Роль філії Луганського обласного художнього музею у висвітленні культури і мистецтва Луганщини. Проблеми впровадження нових форм роботи //Сучасний музей: проблеми комплектування, вивчення, збереження і популяризації колекції / Збірка статей за матеріалами науково-практичної конференції, 23 вересня 2009. – Донецьк: ФОБ Малихіна І.Б., 2009. – С. 51-60
 3. Шелехова В.В. Формування, вивчення, використання зібрання українського декоративно-прикладного та народного мистецтва Луганського обласного художнього музею // Музейна колекція: формування, вивчення, зберігання, реставрація / Збірка статей за матеріалами науково-практичної конференції. – Донецьк: ФОБ Малихіна І.Б., 11 жовтня 2010. – С. 148-158.